Birleşme ve Devralmalar

İnopra değişik sanayi kollarındaki şirketlere, özel sermaye şirketlerine ve bireysel yatırımcılara şirket birleşme ve devralmaları (M&A işlemleri), ortak girişim oluşumları ile ortaklıktan ayrılma stratejileri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnopra gerek yerel gerekse sınır ötesi işlerde görüşmelerin başından kapanış işlemlerine kadar M&A anlaşmalarının her aşamasında gerekli hizmeti sağlamakta, hukuk ve işletim konularında özenle ve ekipçe bir bütün olarak hareket etmektedir.
İnopra’nın avukatları konu hakkındaki derin bilgileri ve iş hayatında uygulamaya yönelik yaklaşımları ile başarılı işler gerçekleştirmektedir.

TOP