Enerji

Dünya gündemindeki olaylar, hiçbir sektörü enerji sektörünü etkilediği ölçüde etkilememektedir. İnopra, derin bilgi birikimi ve tecrübesiyle, müvekkillerine sektördeki zorlukların aşılmasında yol göstermektedir.
Avukatlar, mühendisler ve finans uzmanlarından olu
şan ekibimiz enerji sektöründeki sorunlara çözümler sunabilmektedir.

İnopra, yabancı ve yerel yatırımcılara, ulusal kurumlara, enerji şirketlerine, gayrimenkul ve finans kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir.

TOP